Iná činnosť

  • HOGOLAND – svet detskej drevenej stavebnice
  • reklamná a propagačná činnosť
  • výskum a vývoj
  • inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  • analýzy, testovanie, kontroly, prieskumy a spracovanie údajov
  • zoznamovacie party show
  • projekty pre seniorov